May 27, 2024

ps/2 slotlyngold -เว็บ สล็อต 789

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 นคำพูดจาก...